کلیدواژه‌ها = new record
تعداد مقالات: 126
26. گزارش جدید گونه Primula fedtschenkoi از تیره پامچال برای ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-12

محمد رضا جوهرچی؛ ملیحه نجاتی عدالتیان


27. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


28. نکاتی در مورد جنس (Luzula (Juncaceae، در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-169

قدیر طاهری؛ جان کرشنر؛ محمد امینی راد


29. گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 179-182

مهری دیناروند؛ حمید هویزه


30. سه گزارش جدید از گلسنگ ها برای ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 236-239

ساره سادات کاظمی؛ سید رضا صفوی


31. گونه Rosa freitagii گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 183-187

حمیدرضا شرقی؛ علی اصغر ارجمندی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


32. گزارش جدیدی از گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 152-154

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی


33. گزارش گونه (Petasites albus (Asteraceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 176-178

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ مسلم اکبری‌نیا


34. گزارش گونه های جدید Ceratophyllum submersum و Argusia sibirica از فلات اوستیورت، ازبکستان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 259-262

دیلارون مناجاتدینوا تاجدینوا


35. نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 202-210

فریبا شریف نیا؛ معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی


36. مطالعه سیانوپروکاریوت های خاکزی با ساختار آپوهتروسیتیک از خانواده Nostocaceae در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-152

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


37. اضافه‌ای بر یافته‌های قارچ‌های گلسنگ‌رست ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-106

ریحانه ولی‌خانی؛ مهرو حاجی منیری


38. یک گونه جدید و یک گزارش جدید از جنس Agrostis برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 40-43

قدیر طاهری


39. گزارش یک گونه جالب و جدید از (Hedysarum L. (Hedysareae- Fabaceae از شمال غرب ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-31

عاطفه امیراحمدی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ مژگان لارتی


40. Festuca karatavica گونه گزارش جدیدی از تیره گندمیان برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-61

فرشید معماریانی؛ علی اصغر ارجمندی


41. گزارش گونه Carex diandra (تیره Cyperaceae) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-56

محمد امینی راد؛ جابر شریفی


43. گزارش یک گونه جدید و کلید شناسایی گونه‌های جنس L. Oxalis در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 196-198

منصوره خداشناس؛ طیبه امینی


44. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Cylindrospermum Kützing ex Bornet & Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 130-140

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


45. بازنگری تاکسونومیک گونه Onobrychis crista-galli (L.) Lam. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 104-107

فرنگیس قنواتی


46. گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-63

معصومه محمودی شمس آباد؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


47. گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-85

حسن امیرآبادی‌زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ علی‌اصغر معصومی


48. گزارش گونه‌ای درختچه ای ازجنس Solanum (Solanaceae) برای اولین بار از فلور ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 254-256

بهمن اسلامی؛ علیرضا نقی نژاد