اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی نشر

 مجله گیاهشناسی ایران (Iran. J. Bot.) به عنوان یکی از نشریات رسمی و پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، متعهد به رعایت ارزش­ های اخلاقی و علمی حرفه­ ای است. برای این منظور، نکات زیر به­ عنوان اصول اخلاقی برای اعضای هیئت تحریریه، نویسندگان و داوران اجباری است. تمام مقالات ارائه شده برای شباهت­ های متنی توسط iThenticate بررسی می­ شوند. برای راهنمایی کلی، لطفا به بخش اطلاعات مجله مراجعه کنید: "اهداف و چشم­ انداز"، و همچنین "راهنمای نویسندگان".

 

1- ویراستاران مجله و مسئولیت­های آنها

  1-اعضاء هیئت تحریریه مجله باید  مقاله ­های ارائه شده را بی­ طرفانه مورد ارزیابی قرار داده و هر کدام را باید بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، ملیت، جنسیت یا وابستگی سازمانی نویسنده (ها) و فقط بر اساس شایستگی علمی مورد قضاوت قرار دهند (مانند اهمیت مقاله، اصالت، شفافیت و ارتباط با چشم ­انداز نشر).

 2- تعهد سردبیر و هیئت تحریریه به کوتاه­ترین زمان ممکن برای ارزیابی و تصمیم­ گیری در مورد تمام مقاله ­های ارسال شده.

 3- ارتباط بین سردبیر و هیئت تحریریه برای تعیین داورهای مناسب و مرتبط علمی برای هر مقاله ارسال شده.

 4- تعهد هیئت تحریریه برای حفظ بی ­طرفی مبنی بر  عدم افشای اطلاعات موجود در مقاله ­ها  قبل از انتشار آنها.

 5- ایجاد هرگونه تغییر، از جمله مواردی که به متن و / یا ترتیب اسامی نویسندگان مربوط می­ شود، با توجه به اخذ تاییدیه از همه نویسندگان مقاله.

 6- صدور نامه پذیرش و انتشار مقالات پذیرفته شده پس از اتمام کامل کلیه مراحل داوری و با در نظر گرفتن تاریخ پذیرش نهایی.

 7- سردبیر باید از سیستم استاندارد الکترونیکی مجله برای ارتباطات مجله استفاده کند و از تماس­ های شخصی اجتناب نماید.

 2- اصول اخلاقی داوران

     1- اجتناب از اعمال نظرات داوری، در صورت عدم تخصص داور در زمینه علمی مربوطه.

     2- تکمیل ارزیابی دقیق و ارسال نتایج به سردبیر در کوتاه ­ترین زمان ممکن. رعایت زمان تعیین شده توسط سردبیر برای داوری و ارائه  نظرات                داوری      روشن و صحیح علمی.

     3- هر مقاله­ ای که برای داوری دریافت می­ شود باید به­ عنوان یک سند محرمانه محسوب گردد. داوران باید فرایند بررسی مقاله را محرمانه نگاه دارند؛ هیچ بخشی از محتوای مقاله نباید با کسی که خارج از فرآیند داوری است به اشتراک گذاشته شود. مواد منتشر نشده در یک مقاله ارسال شده نباید در تحقیق شخصی داور بدون رضایت کتبی نویسنده مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات و ایده­ هایی که در فرایند داوری به­ دست می­ آیند باید محرمانه نگه داشته شوند و برای مزایای شخصی داور مورد استفاده قرار نگیرند.

   4- رعایت اصول اخلاقی عمومی در توضیحات و توصیه­ ها و ارزیابی مقالات به عنوان مثال با استفاده از اصطلاحات و عبارات مناسب و کافی.

   5- داوران مجله باید اعضائ هیئت تحریریه مجله را در مورد هرگونه شباهت قابل توجه بین مقاله تحت داوری و هر مقاله منتشر شده یا مقاله­ های ارائه شده دیگری که از آنها آگاه هستند مطلع سازند. هر گونه عبارتی که مربوط به مشاهدات، استنتاج یا استدلال از قبل گزارش شده است باید با استناد مربوطه همراه باشد.

   6   - داوران باید اطمینان حاصل کنند که مواد و روش­ های تحقیق مطابق با اصول اخلاقی قابل قبول است.

  7- داوران باید از به­ کار بردن عباراتی که  ممکن است لطمه به اعتبار هر فرد محسوب شود، اجتناب نمایند.

3- اصول اخلاقی نویسندگان

     1- همه نویسندگان باید تضمین نمایند که مقاله آنها کار اصلی خود آنها است، که حقوق مالکیت معنوی هر شخص یا نهاد دیگری را نقض نمی­ کند و نمی­ تواند به ­عنوان سرقت ادبی از هرگونه کار منتشر شده قبلی و کارهای منتشر شده قبلی خودشان محسوب گردد.

     2- اجتناب از ارسال همزمان مقاله به مجلات متعدد.
     3- تایید توافق­نامه کتبی (فرم ارائه شده در انتهای این صفحه) از همه نویسندگان در هنگام ارائه مقاله اولیه.

     4- استناد صحیح به تمام متون موجود در مقاله.

     5- در صورت امکان، سپاسگزاری از تمام افراد و سازمان­های مرتبط، ازجمله دستگاه­های تامین کننده منابع مالی پژوهش.

     6- حفظ ترتیب اسامی نویسندگان براساس سطح مشارکت آنها در تکمیل تحقیق و نگارش مقاله.

     7- رعایت اصول اخلاقی کلی در پاسخ دادن به داوران و نظرات سردبیر با استفاده از اصطلاحات و عبارات مناسب.

     8- موسسه­ای که مشارکت لازم و مادی و یا زمینه را برای مشارکت نویسنده در مقاله فراهم نموده باشد، باید به­عنوان وابستگی نویسنده در مقاله  ذکر گردد. اشتغال، فعالیت آموزشی فعلی و مسئولیت­های نظارتی می­تواند توجیهی برای اعتبار یک موسسه به عنوان وابستگی نویسنده باشد.

     9- همه نویسندگان مقاله  باید از نسخه نهایی مقاله، قبل از ارسال به مجله، مطلع باشند. صفحات نهایی قبل از انتشار برای مقاله­های پذیرفته شده از طریق سیستم ارسال الکترونیکی به نویسنده مسئول ارسال می­شود. مسئولیت مشورت با سایر نویسندگان در مورد مقاله نهایی قبل از انتشار با نویسنده مسئول است.

   10- شماره معتبر هرباریومی برای وشر، شماره کد بانک ژن و غیره باید مربوط به موارد کار شده در مقاله باشد. از نویسندگان ممکن است خواسته شود تا نمونه­هایی از تاکسون­های جدید را که برای بررسی صحت شناسایی توسط یک متخصص مورد استفاده قرار می­گیرد، ارائه نمایند. نویسندگان همچنین باید تضمین نمایند که هر نوع گیاه یا جانور/ یا بخشی از آنها که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، خطرناک نیستند و یا محیط زیست انسان و جانوران را به خطر نمی­اندازند و مطابق با قوانین و مقررات حفاظت منطقه­ای و بین المللی هستند.

 11- تصاویر اصلی توصیه می­شود. رتوش عکس برای بهبود کیفیت آن مجاز می­باشد اما استفاده از عکس­های موجود در منابع دیگر مجاز نمی باشد مگر با اخذ مجوز از مالک اصلی.

 12- مواد شیمیایی، علامت تجاری، نرم افزار، دوربین، ابزار و غیره مورد استفاده برای تحقیق باید به وضوح همراه با نام کارخانه، مدل و کشور تولید کننده ذکر شود.

 

--------------------------------------------------

 

Corresponding Authors are requested to prepare a Recognizance Letter (sample given below), and send it along with their paper.

 

Recognizance Letter:

 

I, as corresponding author, solemnly state that, the paper entitled: "........" written by: "........................" is originally derived from pure research work of the above-mentioned author(s)/researcher(s) and is not simultaneously being submitted to any other journal for its publication until the last process which would be taken by The Iranian Journal of Botany.

 

Name:

 

Signature:

 

Date: