شماره جاری: دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

5. بررسی وضعیت Nonea echioides در فلور ایران

صفحه 22-28

محمود بیدارلرد؛ عطیه نژاد فلاطوری


9. تکامل صفات Astragalus بخشه Incani DC. (تیره باقلائیان) بر اساس نشانگرهای هسته‌ای و کلروپلاستی

صفحه 49-61

الهام امینی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ فاطمه نصرالهی؛ علی‌اصغر معصومی


10. مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه انحصاریNepeta L. (نعناییان) در ایران

صفحه 62-66

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ سعید افشار زاده؛ حجت‌اله سعیدی


11. شمارش کروموزومی تعدادی خزه از ایران

صفحه 67-70

سید محمود غفاری؛ شهلا احمدی؛ سعید شیرزادیان؛ اختر توسلی