داوران

فهرست داوران از سال 1393

 حسین آخانی

پردیس علوم، دانشگاه تهران

 رحمان آزادی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 فاطمه آقابیگی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران

سزگین آیان

دانشگاه کاستامونو ترکیه

جان ادموندسون

پژوهشگر افتخاری باغ گیاه شناسی کیو، لندن، انگلستان

کاتان ازدمیر

ترکیه

مصطفی اسدی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 احسان الشهباز

باغ گیاهشناسی میسوری، آمریکا

 محمد امینی‌راد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

منیژه پاکروان

گروه زیست‌شناسی دانشگاه الزهراء

مهرنوش پناهی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کتایون پورسخی

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان

 امیر پهلوانی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران

 الن پیتون

باغ گیاه‌شناسی کیو، انگلستان

 عاطفه پیرانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 میکائیل پیمنوف

باغ گیاهشناسی دانشگاه مسکو

 اختر توسلی

گروه زیست‌شناسی دانشگاه الزهراء

علی سنبلی

پژوهشکده گیاهان دارویی و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی

 زهرا توکلی

گروه زیست شناسی دانشگاه  خوارزمی

 خسرو ثاقب طالبی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 فرزانه جعفری

پردیس علوم، دانشگاه تهران

 زیبا جم­زاد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 مارک چیس

آزمایشگاه جودرل باغ گیاهشناسی کیو، لندن، انگلستان

 بهنام حمزة

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 احمد رضا خسروی

گروه زیست شناسی دانشگاه شیراز

 سمیه خیری

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 تونجای درمینسی

دانشگاه بالکسیر ترکیه

توماس دنک

موزه تاریخ طبیعی سوئد

مهری دیناروند

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 رضا ربیعی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

 مسعود رنجبر

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 حبیب زارع

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

 شاهین زارع مبارکه

پردیس علوم، دانشگاه تهران

 بهروز زارعی دارکی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور

 هاری زیپمن

باغ گیاهشناسی موزه گیاهشناسی برلین، داهلم آلمان

 آلفونسو سوزانا

مؤسسه گیاهشناسی بارسلونا، اسپانیا

 حجت­اله سعیدی

دانشگاه اصفهان

جلوه سهرابی­پور

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

 فریبا شریف­نیا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

 زینب شریعتمداری

دانشگاه شهید بهشتی

سعید شیرزادیان

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 سید رضا صفوی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 محمد رضا عارفی­پور

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 روح­انگیز عباس عظیمی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 یونس عصری

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 فریده عطار

پردیس علوم، دانشگاه تهران

 سید محمود غفاری

موسسه بیوفیزیک-بیوشیمی دانشگاه تهران

 رضا رمضان­نژاد قادی

گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان

 فرخ قهرمانی­نژاد

گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی

 شاهرخ کاظم­ پور اوصالو

گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

 علی مازوجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

هلموت مایرهوفر

موسسه زیست شناسی، بخش علوم گیاهی ، دانشگاه گراز، اطریش

 محمد محمودی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 ولی­اله مظفریان

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 حسین معروفی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

علی اصغر معصومی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

معصومه مهدوی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین

 ایرج مهرگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

 سارا نریمیسا

دانش آموخته دانشگاه ارمنستان

عطیه نژاد فلاطوری

موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی ایران

طاهر نژاد ستاری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 مصطفی نعمتی پیکانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

 علی­رضا نقی­نژاد

دانشگاه مازندران

ابرتو نوولو

دانشگاه ملی مستقل مکزیک، آزمایشگاه اکولوژی و تاکسونومی، دپارتمان بیولوژی مقایسه ای، دانشکده علوم، جلبکهای قاره­ای

 ایان هج

باغ گیاهشناسی ادینبورا، اسکاتلند