بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذوقی، سمیه [1] دانشجوی کار‌شناسی ارشد / گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

F

  • fırat، mehmet [1] دپارتمان بیولوژی، دانشکده آموزش، دانشگاه وان یوزونکو ایل، وان، ترکیه

T

  • Tajetdinova، Dilarom [1] مؤسسه گیاه‌شناسی و جانورشناسی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان.