کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 468
102. تحلیل ریزماهوارکی از تنوع ژنتیکی جو خودرو (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) در ایران با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری مختلف

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

حامد خدایاری؛ حجت اله سعیدی؛ آزاده اخوان؛ محمد پورخیراندیش؛ تاکاﺋو کوماتسودا


103. شمارش کروموزومی برخی گونه های (Stellaria L. (Caryophyllaceae و بعضی تاکسونهای مرتبط در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 36-40

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی


104. شمارش های کروموزومی جدید برای شش آرایه از طایفه Cardueae (تیره کاسنی) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-35

محمد رضا پریشانی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ منصور میرتاج الدینی؛ حجت ا... سعیدی


105. نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 202-210

فریبا شریف نیا؛ معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی


106. تنوع ژنتیکی بین جمعیت های خودروی Agropyron cristatum براساس الکتروفورز پروتئین‌های دانه

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 186-193

مهدی یوسفی؛ مهرنوش اسماعیلی؛ محمود اوتروشی


108. مطالعه سیانوپروکاریوت های خاکزی با ساختار آپوهتروسیتیک از خانواده Nostocaceae در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-152

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


109. گزارش گونه (Petasites albus (Asteraceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 176-178

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ مسلم اکبری‌نیا


110. واریته جدید (Onobrychis oxyptera Boiss. var. unifoliolata (Fabaceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-175

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی


111. ارزیابی تنوع فیتوپلانکتونی تالاب گندمان، غرب ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-161

جواد چراغپور؛ سعید افشارزاده؛ مظفر شریفی؛ رضا رمضان‌نژاد‌قادی؛ مرتضی مسعودی


112. بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت‌های Caryophyllaceae) Dianthus ) در شمال‌شرق ایران با استفاده از آنالیزRAPD

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 194-201

مریم بهروزیان؛ آذرنوش جعفری؛ محمد فارسی


114. گزارش‌های جدید گونه‌های سارگاسوم (سارگاسه- فئوفایتها) از سواحل خلیج فارس و دریای عمان در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 250-258

معصومه شمس؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی؛ تورج ولی نسب؛ الیویر دی کلرک


115. الگوی پراکندگی گونه هایC3 وC4 از تیره اسفناج در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-276

الهام حاتمی؛ احمد رضا خسروی


116. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


117. ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 86-93

سید ذبیح الله حسینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ حجت الله سعیدی


118. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


119. اعداد کروموزومی برای برخی از گونه‌های Persicaria (تیره علف هفت بند) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-77

مریم کشاورزی؛ سمانه مسافری


120. مطالعه تاکسونومیکی بلوط‌های لوب دار جنگلهای زاگرس

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 62-74

محمد مهرنیا؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


121. اضافه‌ای بر یافته‌های قارچ‌های گلسنگ‌رست ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-106

ریحانه ولی‌خانی؛ مهرو حاجی منیری


122. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


123. گزارش یک گونه جالب و جدید از (Hedysarum L. (Hedysareae- Fabaceae از شمال غرب ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-31

عاطفه امیراحمدی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ مژگان لارتی


125. تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

علی‌اصغر معصومی