نکاتی در مورد جنس (Piptatherum P. Beauv. (Poaceae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع گشور

چکیده

Piptatherum denaense به­ عنوان گونه­ ای جدید از کوه دنا در جنوب غرب ایران شرح داده می­ شود. این گونه با داشتن پوشینه بدون کرک در بخش تحتانی و انتهایی، بساک بدون کرک و برگ­ های رویشی باریک از گونه نزدیک به آن، P. laterale، تفاوت دارد.  P. holciforme subsp. holciforme var. glabrum به ­عنوان یک واریته مشخص مورد تایید قرار نمی­ گیرد.  P. sphacelatum که قبلا با گونه P. molinioides مترداف شده بود با داشتن صفات مورفولوژیکی مشخص و تفاوت­ های مولکولی به ­عنوان یک گونه مستقل شناخته می­ شود. در مجموع تعداد تاکزون ­های جنس Piptatherum در ایران به 9 گونه، 2 زیرگونه و 4 واریته تغییر می­ یابد. کلید شناسایی تاکزون­ های موجود در ایران، نقشه پراکنش P. denaense،P. laterale subsp. laterale  و تصویر گونه جدید ارائه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


Bentham, G. & Hooker, J.D. 1880: Genera plantarum, vol. 3. -London, Reeve.

Boissier, E. 1884: Flora Orientalis, vol. 5. – Geneva.

Bor, N. L.1970: Gramineae. In. Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica, vol. 70. – Graz.

Freitag, H.1975: The genus Piptatherum (Gramineae) in Southwest Asia. -Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 341–408.

Hackel, E.1887: Gramineae. In. Engler, A. & Prantl, K. (eds.), Die natürlichen Pf lanzenfamilien, vol.  2(2): 1–97. – Leipzig.

Tan, K. 1985: Piptatherum. In. Davis P.H. (ed.), Flora of Turkey. vol. 9: 553–558. –Edinburgh.

Romaschenko, K., Peterson, P. M., Soreng, R. J., Futorna, O. & Susanna, A. 2011: Phylogenetics of Piptatherum s.l. (Poaceae: Stipeae): Evidence for a new genus, Piptatheropsis, and resurrection of Patis.- Taxon 60 (6): 1703-1716.

Linnaeus, C. 1753: Species plantarum, 2 vols. – Stockholm.

Linnaeus, C. 176 4: Genera plantarum, ed. 6. – Stockholm.

Michaux, A. 1803: Flora Boreali-Americana, vol. 1. –Paris.

Palisot de Beauvois, A.M.F.J. 1812: Essai d’une nouvelle agrostographie. – Paris.

Roshevits, R.Yu. 1951: De genere Piptatherum P. B.  notae criticae. - Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 14: 78 –129.

Trinius, C.B. 1834: Panicearum genera.- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 3: 89–355, index + 1 pl.

Trinius, C.B. & Ruprecht, F.J. 1842: Species graminum stipaceorum.- St. Petersburg: Impensis Academiae Imperialis Scientiarum.

Tzvelev, N. N. 1976: Zlaki S.S.S.R [Grasses of the Soviet Union]. – Leningrad.