دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-141 
2. گزارش یک گونه جالب و جدید از (Hedysarum L. (Hedysareae- Fabaceae از شمال غرب ایران

صفحه 29-31

عاطفه امیراحمدی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ مژگان لارتی


6. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


9. مطالعه تاکسونومیکی بلوط‌های لوب دار جنگلهای زاگرس

صفحه 62-74

محمد مهرنیا؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


11. جدائی و خویشاوندی گونه‌های جنس پسته در ایران بر پایه روش IRAP

صفحه 78-85

لیلی قائم مقامی؛ فریده عطار؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


12. ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

صفحه 86-93

سید ذبیح الله حسینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ حجت الله سعیدی


13. مطالعه ویژگیهای آناتومی شش گونه جنس (Onosma L. (Boraginaceae از ترکیه

صفحه 94-103

سحر گوون؛ سردار مقبول؛ عثمان بیاض اوغلو؛ ظفر ترکمن؛ علی کاندمیر


15. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


16. ارزیابی تاکسونومیک جنس زنبق در کشمیر هیمالیا، هندوستان

صفحه 119-136

چسفیدا اختر؛ انظر احمد خورو؛ اختر حسین ملک؛ غلام حسن در


17. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی