دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، دی 1392، صفحه 143-276 
ارزیابی تنوع فیتوپلانکتونی تالاب گندمان، غرب ایران

صفحه 153-161

جواد چراغپور؛ سعید افشارزاده؛ مظفر شریفی؛ رضا رمضان‌نژاد‌قادی؛ مرتضی مسعودی


مطالعه تنوع مورفولوژیکی و فیلوژنی سیانوباکتری های 4 چشمه آب گرم در ایران

صفحه 161-172

فاطمه حیدری؛ حسین ریاحی؛ مرتضی یوسف زادی؛ زینب شریعتمداری


گزارش گونه (Petasites albus (Asteraceae از ایران

صفحه 176-178

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ مسلم اکبری‌نیا


شناسایی و تایید مولکولی آویشن ایرانی (Thymus persicus) بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

صفحه 179-185

علی سنبلی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ زیبا بختیار؛ زیبا جم زاد


نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

صفحه 202-210

فریبا شریف نیا؛ معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی


مطالعات گرده‌شناسی جنس Asteraceae) Carduus) در ایران

صفحه 211-220

هجرانه عزیزی؛ مسعود شیدائی؛ مریم نوروزی


گزارش‌های جدید گونه‌های سارگاسوم (سارگاسه- فئوفایتها) از سواحل خلیج فارس و دریای عمان در ایران

صفحه 250-258

معصومه شمس؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی؛ تورج ولی نسب؛ الیویر دی کلرک