دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-77 
4. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


11. اعداد کروموزومی گونه های Astrodaucus orientalis و Althaea officinalis از ایران

صفحه 58-60

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


12. اعداد کروموزومی گونه‌های Ranunculus dolosus و Silene conoidea از ایران

صفحه 61-63

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ سهیلا اشرافی


15. گزارش آرایه جدید Psora himalayana برای مایکوتای گلسنگی ایران

صفحه 75-77

فرامرز دهمرده؛ محمد سهرابی؛ غلامرضا بلالی دهکردی