نویسنده = مصطفی اسدی
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه تشریحی برگ در سرده Gypsophila L. (تیره میخکیان) و خویشاوندانش در ایران وکاربرد آرایه‌ شناختی آن

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 138-155

الهام امینی؛ شاهین زارع؛ مصطفی اسدی


2. اهمیّت تاکسونومیک ریزریخت‌شناسی دانه گرده و بذر سرده Hesperis L. (تیره شب بوئیان)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-105

آتنا اسلامی فاروجی؛ حامد خدایاری؛ مصطفی اسدی


3. ریخت‌شناسی دانه اطلاعات قرابت فیلوژنتیک بین گونه‌هایMedicagoid Trigonella و Medicago و Melilotus را با استفاده از مارکرمولکولی ITS تکمیل می نماید

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-51

سیما خندانی؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژادستاری؛ رمضانعلی خاورری نژاد


4. اهمیت تاکسونومیکی ریخت‌شناسی گل در گونه‌های چند ساله شنبلیله Trigonella)) در ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 106-114

مجید آقااحمدی؛ حجت اله سعیدی؛ مصطفی اسدی


5. تاکسونومی جنس .Paeonia L از تیره گل صد تومانی (Paeoniaceae) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-78

مصطفی اسدی


6. بازنگری تیره Cuscutaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-29

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی؛ غلام عباس قنبریان


7. بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 16-20

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ مصطفی اسدی


8. مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 8-15

سرور رحمانیان؛ حجت‌الله سعیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


9. نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 202-210

فریبا شریف نیا؛ معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی