دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-337 
5. بازنگری تاکسونومی جنس Vulpia (Poaceae, Poeae) در ایران

صفحه 199-206

آمنه فرامرزی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی‌نژاد


7. Cerasus paradoxa از تیره Rosaceae، گونه جدید از ایران

صفحه 220-223

محمد مهدی دهشیری؛ ولی ا... مظفریان؛ مسعود احمدی


8. گونهHierochloe odorata ،‌ گزارش جنس جدید از تیره Poaceae برای ایران

صفحه 224-225

محمد امینی راد؛ علی سنبلی؛ عظیم قاسم نژاد؛ جواد هادیان


13. کاربرد مورفولوژی فندقه در رده بندی چند گونه از قاصدک (Asteraceae tribe Cichorieae) در ایران

صفحه 249-161

فائزه سوادکوهی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ عفت جعفری؛ ایرج مهرگان


16. مطالعه دانه گرده جنس Rosa L. (Rosaceae) در ایران

صفحه 284-293

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


17. مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

صفحه 294-301

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم‌زاده آرایی؛ پریناز قادم؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدائی


20. تعیین تنوع ژنتیکی سه گونه از جنس کارا در ایران با استفاده از تکنیک رپید

صفحه 318-326

سید صدرالدین قائم‌مقامی؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی