دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-158 
1. فیلوژنی بخشه Dissitiflori از جنس گون در ایران براساس داده‌های ریخت شناختی و nrDNA ITS

صفحه 1-9

رضا شیخ اکبری مهر؛ عباس سعیدی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ علی اصغر معصومی


5. یادداشت هایی از جنس Bromus L. (Poaceae)در ایران

صفحه 42-46

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی؛ حجت الله سعیدی


6. گونه جدید Ornithogalum khuzestanicum (Hyacinthaceae)از خوزستان

صفحه 47-54

فاطمه حیدریان نائینی؛ طاهر نژاد ستاری؛ سید محمدمهدی حمدی؛ مصطفی اسدی


8. گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

صفحه 59-63

معصومه محمودی شمس آباد؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


10. گونه Astragalus leucargyreus Bornm. چیست و موقعیت سیستماتیکی آن چگونه است

صفحه 67-75

محمد مهدی دهشیری؛ علی اصغر معصومی؛ حسین مصطفوی


12. گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

صفحه 84-85

حسن امیرآبادی‌زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ علی‌اصغر معصومی


17. اطلاعات کروموزومی دو گونه از جنس آویشن (Thymus)

صفحه 108-111

حمیده جوادی؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی؛ مجنون شیخ‌بابا بابایف


19. مطالعات گرده شناسی در برخی گونه های جنس Salix در ایران

صفحه 118-126

فریبا بابایی؛ منیژه پاکروان؛ علی اصغر معصومی؛ اختر توسلی


22. فلور فیتوپلانکتونی تالاب میانکاله

صفحه 141-148

مرتضی مسعودی؛ رضا رمضان‌نژاد ‌قادی؛ حسین ریاحی


23. تعیین شاخص‌های کموتاکسونومیک بر پایه پارامترهای محیطی درمنه دشتی در ایران

صفحه 149-157

مینا ربیعی؛ یونس عصری؛ بهنام حمزه حمزه؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن