کلیدواژه‌ها = Flora
تعداد مقالات: 16
1. دو گزارش جدید از جنس Cousinia بخش Acanthotoma برای فلور ازبکستان

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 102-105

منصور اسمونو


2. گزارش گراس یکساله به نام Coelachyrum brevifolium از بلوچستان ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 84-87

محمد امینی راد


3. گونه Silene mishudaghensis متعلق به تیره میخکیان، گونه ای جدید ازایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-122

عباس قلی پور؛ ندا پارسا خانقاه


4. نام ها و مترادف های جدید برای گون ها

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 123-125

علی اصغر معصومی


5. یک گونه جدید شنگ (.Tragopogon L) متعلق به تیره کاسنی از ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-7

سیدرضا صفوی؛ حسین معروفی


6. واریته جدید (Onobrychis oxyptera Boiss. var. unifoliolata (Fabaceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-175

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی


7. گونه‌ای جدید از جنس اسپرس (تیره بقولات) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-58

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی


9. مروری بر جنس اسنکبیل (Calligonum) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-54

علی اصغر معصومی


10. سه گونه جدید و دو گزارش تازه برای ایران از استان ایلام

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 204-212

ولی الله مظفریان


11. زیر گونه جدیدی با نام (Persicaria lapatifolia subsp. nodosa (Polygonaceae برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-257

ثمانه مسافری؛ مریم کشاورزی؛ طیبه امینی


12. بازنگری جنس .Asteraceae, Senecioneae) Senecio L) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 96-106

الهه لطفی؛ دکتر مهدی یوسفی؛ دکتر مصطفی اسدی


13. گزارش Ochradenus arabicus از تیره Resedaceae، جدید برای ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 84-86

سانتیاگو مارتین براو؛ محمد امینی راد


14. چهار گونه جدید از جنس Asteraceae) Cousinia ) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 36-44

مصطفی اسدی


15. یک گونه جدید و منحصر به فرد از جنس افرا به نام (Acer mazandaranicum (Aceraceae از جنگلهای ساری، شمال ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 81-86

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ مصطفی اسدی


16. مقدمه‌ای بر فلور جزیره قشم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 199-218

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ بهنام حمزه