معرفی گونه جدید Milium atropatanum و اولین گزارش گونه Phalaris aquatica از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده

گونه Milium atropatanum  به عنوان گونه جدید بر اساس نمونه‌هایی که از کوه دوغرون واقع در ارسباران و دامنه‌های غربی و جنوبی کوه سبلان جمع آوری شده شرح داده می‌شود. این گونه با گونه های  M. schmidtianum و M. transcaucasicum   قرایت و نزدیکی دارد ولی با گونه M. schmidtianum  به لحاظ اندازه گیاه، ابعاد (پهنک برگ، گل آذین، سنبلچه) و همچنین مژه دار بودن زبانک تفاوت دارد. نمونه هایی از جنس Milium با شماره های 121، 122 و 135 توسط Harrington از کوه سبلان جمع آوری و در فلور ایرانیکا  به نام M. schmidtianum نامگذاری شده است. مطالعه نمونه های جمع آوری شده از ارسباران و کوه سبلان تفاوتهای اساسی با گونه
 M. schmidtianum داشته و احتمال می‌رود اشتباه در شناسایی نمونه‌های فوق الذکر صورت گرفته و نمونه های مذکور متعلق به گونه
M. atropatanum  باشند. گونه جدید همچنین با گونه M. transcaucasicum که از نخجوان در ارمنستان و قفقاز گزارش شده در صفاتی همچون صاف و بدون کرک بودن گیاه، ابعاد پهنک برگ، انشعابات گل آذین، اندازه و مژه دار بودن زبانک و رنگ سنبلچه‌ها تفاوت دارد. گونه Phalaris aquatica به عنوان گزارش جدید از ایران ذکر می‌شود و تفاوت آن با نزدیکترین خویشاوند (P. arundinacea)  شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1970: Milium L. in K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica no. 70: 261-263. –  Graz.

Bor, N. L. 1970: Phalaris L. in K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica no. 70: 345-349. – Graz.

Davis, P. H. 1985: Phalaris L. in P. H. Davis et al. (eds.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 366-370. –Edinburgh.

Moghaddam, K. 2006: Biosystematic studies in species of the genera Melica L. and Milium L. in Iran, Ms.C. thesis, p. 161. -Shahid Baheshti university. Tehran (unpublished).

Parsa, A. 1950: Phalaris in Flora de l Iran 5: 551- 554. –Tehran.

Tsvelev, N. N. 1967: Milium L. in Grasses of the Soviet Union, part 1: 433- 437. – Leningrad. (English version, 1983, New Delhi ).