دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، دی 1400، صفحه 71-197 
Onosma alburzensis، گونه جدیدی از کوههای البرز مرکزی از شمال ایران

صفحه 78-83

فریده عطار؛ محمد امینی‌راد؛ منصور میرتاج‌الدینی


گونه جدیدی از Nepeta از تخت سلیمان پاکستان

صفحه 84-92

عامر سلطان؛ نزر خان؛ طاهر خان؛ زیبا جم‌زاد


Geranium kurdicum گزارشی نو برای فلور ایران

صفحه 103-105

آزاد رستگار؛ حسین معروفی؛ محمد عارف‌تبد


Silene baccifera، یک گونه رکورد جالب برای فلور ایران

صفحه 109-114

شهرام بهادری؛ اسمعیل جارچی؛ محمد محمودی


اهمیت آرایه‌‌‌شناسی گل و فندقچه در قبیله سینوگلوسه (خانواده گاوزبان)

صفحه 146-163

فریده عطار؛ آرش ستوده؛ مسعود شیدایی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی؛ منصور میرتاج الدینی


شمارش کروموزومی دوازده گونه از گیاهان آونددار ایران

صفحه 182-190

آناهیتا شریعت؛ عادل جلیلی؛ سعیده میرزاده واقفی؛ معصومه خان‌حسنی