دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1383، صفحه 83-218 
جلبکهای دریایی سواحل جنوب ایران، منطقه بندر لنگه، خلیج فارس

صفحه 83-93

جلوه سهرابی‌پور؛ رضا ربیعی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی


گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان

صفحه 143-146

سید منصور میرتاج الدینی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی


گزارش جنس Gontscharovia برای اولین بار از ایران

صفحه 163-165

زیبا جم‌زاد؛ محمد حاتمی؛ محمود ضعیفی


گزارش گونهBromus arvensis برای اولین بار از ایران

صفحه 173-175

اکرم نوری؛ مریم نوروزی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ فریدون ترمه


گزارش گونه جدید از جنس Psychrogetonاز ایران

صفحه 181-183

خاطره عمادزاده؛ محمدرضا جوهرچی


گونه‌ای زیبا به نام Lactuca tatarica از شرق ایران

صفحه 195-197

احمد قهرمان؛ فریده عطار؛ کاظم مهدیقلی؛ مصطفی اسدی


مقدمه‌ای بر فلور جزیره قشم

صفحه 199-218

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ بهنام حمزه