گزارش‌های جدید و جالب از خانواده Euphorbiaceae از ایران و خراسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه‌های Euphorbia rosularis و E. franchetii برای اولین بار برای منطقه فلور ایرانیکا و فلور ایران گزارش می‌شوند. این گونه‌ها از نواحی شمال استان خراسان جمع‌آوری شده‌اند. همچنین گونه‌های E. turczaninowii ، E. helioscopia، E. cheirolepis، E. osyridea و Chrozophora gracilis گزارش‌های جدید و جالب برای استان خراسان هستند. این گیاهان از نواحی مختلف این استان جمع‌آوری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Hill, ST., 1949. Euphorbiaceae in V. L. Komarov, Flora USSR vol. 14- Moskva & Leningrad.

Rechinger, K. H. & Schiman - Czeika, H., 1963: Euphorbiaceae in Flora Iranica No. 6 - Graz.

Rechinger, K. H., 1977: Plants of the Touran Protected Area. -Iran. Journ. Bot. 1 (2): 155-180.