دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-139 
5. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Afghanicae از ایران

صفحه 45-50

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر


16. مطالعات تشریحی جنس شیرخشت در ایران

صفحه 96-104

نعمت الله راعی نیاکی؛ فریده عطار؛ حسین معروفی


19. بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جنس (Nonea Medicus (Boraginaceae در ایران

صفحه 129-139

منیژه پاکروان فرد؛ عطیه نژاد فلاطوری؛ اختر توسلی