کلیدواژه‌ها = Anatomy
تعداد مقالات: 33
1. مطالعه صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی آویشن ایرانی (Thymus persicus)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-150

زیبا بختیار؛ علی علی سنبلی؛ محمدحسین میرجلیلی


2. مطالعه آناتومیکی برگ گونه Ging. ex Benth. Ajuga chamaecistus از تیره نعنائیان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 152-181

فرحزا کاظمی سعید؛ زیبا جم‌زاد؛ آتوسا وزیری؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن


4. آناتومی برگ جنس Silene (تیره میخکیان) در سطح بخش در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 138-158

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ فریده عطار


5. تشریح مقایسه‌ای ساقه و برگ در سه جنس از زیر تیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-79

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی


7. ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 86-93

سید ذبیح الله حسینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ حجت الله سعیدی


8. مطالعه ویژگیهای آناتومی شش گونه جنس (Onosma L. (Boraginaceae از ترکیه

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 94-103

سحر گوون؛ سردار مقبول؛ عثمان بیاض اوغلو؛ ظفر ترکمن؛ علی کاندمیر


9. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


10. مطالعه بیوسیستماتیکی چهار واریته Alyssum minus (Brassicaceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-62

منیژه پاکروان‏؛ زهرا ناظم بکائی؛ سمن بلوریان


12. آناتومی برگ برخی از گونه‌های بید (تیره بید) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 293-302

زهره خلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ حسین میرزایی ندوشن


13. تشریح مقایسه‌ای در چند گونه از جنس خشخاش در ایران به عنوان ابزار تاکسونومیکی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 282-292

نسیم رحمت پور؛ فریده عطار؛ اصغر زمانی؛ علی اکبر نجفی


14. مقایسه تشریحی و ویژگیهای دانه گرده جنس های Amblyocarpum و Carpesium از تبار (Inuleae (Asteracerae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-53

پیمان زرین؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


15. ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-75

مریم ملک‌لو؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری


16. بررسی‌های ریختی و آناتومی برخی گونه‌های جنس (Scrophularia (Scrophulariaceae از شمال شرق آناتولی، ترکیه

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 186-195

سردار مکبول؛ عثمان بیاض اوغلو


18. مطالعات تشریحی جنس شیرخشت در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 96-104

نعمت الله راعی نیاکی؛ فریده عطار؛ حسین معروفی


19. مطالعات تشریحی در جنس گلابی (Pyrus) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 132-142

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ حسین معروفی


20. تشریح برگچه و محور برگ در گونه های ایرانی جنس گلسرخ به عنوان ابزاری تاکسونومیکی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 156-164

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


21. مطالعه تشریحی برگ .Artemisia L در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 54-69

سید نصر نوربخش؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


22. آناتومی دمبرگ جنس گون، بخش Incani در ایران یک رویکرد فیلوژنتیکی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 138-145

احمدرضا محرابیان؛ شاهین زارع؛ دینا عزیزیان؛ دیترش پودلش


23. تشریح مقایسه‌ای ساقه در چهار جنس از قبیلهSalsoleae تیره Chenopodiaceae

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 169-182

رضا رمضان نژاد قادی؛ دینا عزیزیان؛ مصطفی اسدی


24. ارزش بالقوه صفات فیتوشیمیائی و میکرومورفولوژیکی در بررسی تاکزونومیکی جنس Vitex

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 15-35

روح انگیز عباس عظیمی؛ زیبا جم زاد جم زاد؛ فاطمه سفید کن؛ غلامرضا بخشی خانیکی


25. مطالعه ساختار تشریحی بعضی از گونه های جنس (Bromus L. (Poaceae در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-14

احمد قهرمان؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه؛ تراویس کلمبوس