کلیدواژه‌ها = Kurdistan
تعداد مقالات: 11
1. گونه Salvia sclareopsis از تیره نعنائیان، گزارشی جدید برای فلور عراق

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 120-122

ساکار یاسین حه مه؛ سامان عبدالرحمن احمد


2. گونه جدید Campanula kurdistanica (خانواده گل استکانی) از کردستان، ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-38

محفوظ ادوایی؛ حسین معروفی


3. مطالعه تاکسونومیکی بلوط‌های لوب دار جنگلهای زاگرس

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 62-74

محمد مهرنیا؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


4. زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 78-80

عباس قلی پور؛ حسین معروفی


5. گونه جدید Cousinia iranshahriana (خانواده کاسنی) از استان کردستان، ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 197-199

فریده عطار؛ حسین معروفی


7. گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-93

علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


8. گزارش یک جمع آوری جدید از غرب ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-58

حسین معروفی؛ کریم شریفی


9. گزارش یک گونه جدید از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 97-99

حسین معروفی


10. گزارش گونه Corydalis integra برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-47

حسین معروفی


11. گزارش گیاهانی جدید و جالب از استان کردستان ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 233-237

حسین معروفی