نویسنده = شاهرخ کاظم پور اوصالو
تعداد مقالات: 8
1. گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-4

سولماز توکلی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ ولی اله مظفریان


2. گزارش یک گونه جالب و جدید از (Hedysarum L. (Hedysareae- Fabaceae از شمال غرب ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-31

عاطفه امیراحمدی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ مژگان لارتی


3. مطالعه فیلوژنتیکی گونه‌های ایرانی بخش Onobrychoidei از جنس گون (تیره بقولات) بر اساس داده‌های ریخت شناسی و توالی‌های ITS هسته‌ای

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 239-248

مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


4. معرفی گونه جدید Astragalus ghamishluensis از بخشه Ammodendron از ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 175-177

آرزو دست پاک؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ طاهر نژاد ستاری


5. فیلوژنی ملکولی جنس بید (Salicaceae) با تاکید بر گونه‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 244-253

اعظم عبداله زاده؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


6. میکرومورفولوژی خامه در قبیله Fabeae (Fabaceae)با تاکید بر جنس Lathyrus

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-87

رقیه اسکوئیان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ولی الله مظفریان


7. فیلوژنی جنس سریش (Asphodelaceae) بر اساس صفات ریخت‌شناسی در منطقه فلورا ایرانیکا

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-35

کوثر نادری صفار؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ مهدی زارعی


8. سه گونه جدید گون (Astragalus sect. Incani) از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 137-142

علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو