نویسنده = یاسمین ناصح
تعداد مقالات: 9
1. دو گونه جدید گون از بخش Astragalus sect. Ammodendron Bge. از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-224

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ علی‌اصغر معصومی


2. مروری بر جنس‌های Chondrilla و Heteroderis از تیره Asteraceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-95

یاسمین ناصح


3. معرفی یک گونه جدید گون از شمال شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 154-156

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


4. یک مترادف ویک گزارش جدید از جنس فرفیون برای فلورایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 112-116

یاسمین ناصح؛ محمد رضا جوهرچی


5. گونه Astragalus skorniakovii گزارش جدیدی برای فلور ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 187-188

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


6. گزارش دو گونه جدید از جنس Euphorbia برای فلور ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 78-80

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ بهرام زهزاد


7. گزارش‌های جدید و جالب از خانواده Euphorbiaceae از ایران و خراسان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 189-193

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


8. گزارش گونه Erodium litvinovii برای اولین بار از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 177-179

غلامرضا فقیه نیا؛ یاسمین ناصح


9. گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 257-259

منیژه پاکروان؛ یاسمین ناصح؛ علی اصغر معصومی