دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 52، دی 1399 
تنوع ژنتیکی در میان جوامع گونه‌های گز با استفاده از نشانگر مولکولی CDDP

صفحه 123-133

محمدعلی قوام‌پور؛ سیدعباس میرجلیلی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ سید اکبر جوادی


گزارش جدید گونه Cerastium ponticum Albov برای فلور ایران

صفحه 134-136

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد


تنوع زیستی دیاتومه‌های رودخانه کشکان در رشته کوه‌های زاگرس، غرب ایران

صفحه 141-161

سمیه صفی‌اله؛ سارا سعادتمند؛ سمیه خیری؛ علیرضا ایرانبخش


Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.، گزارشی جدید از تیره Pottiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

صفحه 162-165

رقیه اسدبلند؛ علیرضا ایرانبخش؛ سعید شیرزادیان؛ محمدرضا اصلاحی


گزارش گلسنگ‌های جدید از شمال شرق ایران

صفحه 166-171

بهرام برادران؛ سارا سعادتمند؛ مهرو حاجی‌منیری؛ یونس عصری


مطالعه کاریومورفولوژیکی هفت گونه از جنس گون در ایران

صفحه 172-178

یاسمین شمس‌الشعرا؛ حمیده جوادی؛ سید مهدی میری