دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-78 
3. بررسی اجمالی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان

صفحه 22-29

فورکات کازانو؛ کومیلجون توجی بااو؛ ناتالیا بشکو؛ اورزیمات تورگینو؛ نارگیزا آچیلووا؛ اولگ بک کوردیرو؛ منصور اسمانو


5. گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران

صفحه 36-39

مهناز حیدری ریکان؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ مصطفی اسدی


8. بررسی کاریوتیپی و گزارش جدید عدد کروموزومی جنس Echinops L. از ایران

صفحه 49-55

بهناز علیجانپور؛ هجرانه عزیزی؛ سیامک مشایخی مشایخی؛ مولود علیجانپور


9. گزارش سه گونه جدید از گلسنگ‌های اپی‌فیت برای ایران

صفحه 56-60

ساره سادات کاظمی؛ ایرج مهرگان؛ یونس عصری؛ سارا سعادتمند؛ هری سیپمن


10. نکاتی در مورد جنس Dictyota (خانواده Dictyotaceae ، جلبک‌های قهوه‌ای) در سواحل ایرانی خلیج فارس

صفحه 61-71

مهناز صادقی؛ براتعلی فاخری؛ جلوه سهرابی پور؛ عباسعلی امام جمعه؛ داوود صمصام‌پور


11. قارچهای میکروسکوپی دوتیومیست، گیاهان میزبان و پراکندگی جغرافیایی آنها روی درختان و درختچه های غیر بومی جنوب ازبکستان

صفحه 72-78

جمیلا پایانونا شرکولووا؛ ایلیور مورادولایویچ مصطفی او؛ مالیکا ماشرابونا ایمینوا؛ عبدومورود ساتوروویچ ساتورو