کلیدواژه‌ها = new report
تعداد مقالات: 12
1. گزارش گونه .Trifolium incarnatum L برای اولین بار از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 126-128

محمد عارف تبد؛ مصطفی نعمتی؛ نسترن جلیلیان


2. شمارش کروموزومی در برخی گونه های جنس Tripleurospermum Sch. Bip در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-235

مریم خیاطی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان


3. توضیحاتی بر گونه‌های ( Bromus sect. Bromus (Poaceae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-230

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد


4. Funaria microstoma، گونه جدیدی برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-129

سعید شیرزادیان


5. گزارش جنسی جدید از تیره Cyperaceae برای اولین بار از ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 108-109

محمد امینی راد؛ احمد پورمیرزایی؛ سیروس صابرآملی


6. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-62

محمد امینی راد؛ زنکا هرودوآ


7. گونه Corynomorpha prismatica گزارش جدیدی از جلبکهای قرمز برای خلیج فارس و خلیج عمان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 155-157

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


8. گزارش گونه .‏Trifolium sylvaticum Eig برای اولین بار از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 27-29

مصطفی نعمتی


9. گزارش گونه جدید از جنس Psychrogetonاز ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 181-183

خاطره عمادزاده؛ محمدرضا جوهرچی


10. گزارش گونه Corydalis integra برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-47

حسین معروفی


11. گزارش Heliotropium curassavicum از جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 229-231

مهری دنیاروند؛ حمید هویزه


12. گزارش گونه Erodium litvinovii برای اولین بار از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 177-179

غلامرضا فقیه نیا؛ یاسمین ناصح