گزارش Heliotropium curassavicum از جنوب غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه Heliotropiumcurassavicum برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. نمونه‌های گونه مذکور از ابتدای جاده اهواز به شوش جمع‌آوری گردیده است

کلیدواژه‌ها


Nasir, Y. J. 1989: Heliotropium in Flora of Pakistan no. 191. -Islamabad.