کلیدواژه‌ها = chromosome number
تعداد مقالات: 17
1. مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه انحصاریNepeta L. (نعناییان) در ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 62-66

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ سعید افشار زاده؛ حجت‌اله سعیدی


2. شمارش کروموزومی تعدادی خزه از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-70

سید محمود غفاری؛ شهلا احمدی؛ سعید شیرزادیان؛ اختر توسلی


3. گزارش شمارش کروموزومی دو گونه انحصاری نادر از جنس Tanacetum در ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 44-48

سارا صادقیان؛ احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ بهنام حمزه


4. بررسی کاریوتیپی و گزارش جدید عدد کروموزومی جنس Echinops L. از ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-55

بهناز علیجانپور؛ هجرانه عزیزی؛ سیامک مشایخی مشایخی؛ مولود علیجانپور


6. اعداد کروموزومی گونه‌های Ranunculus dolosus و Silene conoidea از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-63

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ سهیلا اشرافی


7. شمارش های کروموزومی جدید برای شش آرایه از طایفه Cardueae (تیره کاسنی) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-35

محمد رضا پریشانی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ منصور میرتاج الدینی؛ حجت ا... سعیدی


8. جدائی و خویشاوندی گونه‌های جنس پسته در ایران بر پایه روش IRAP

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 78-85

لیلی قائم مقامی؛ فریده عطار؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


9. اعداد کروموزومی برای برخی از گونه‌های Persicaria (تیره علف هفت بند) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-77

مریم کشاورزی؛ سمانه مسافری


11. اطلاعات کروموزومی دو گونه از جنس آویشن (Thymus)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 108-111

حمیده جوادی؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی؛ مجنون شیخ‌بابا بابایف


12. شمارش کروموزومی جدید از جنس Cousinia (sect. Stenocephalae, Cynaroideae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 86-93

سیده باهره جوادی


13. بررسی‌های سلول شناسی برخی گونه های جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae از ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 36-41

سولماز مرادپور؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی


14. بررسی‌های بیوسیستماتیک دو گونه اسپرس (Onobrychis viciifolia, O. altissima) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 85-95

مسعود رنجبر؛ رؤیا کرمیان؛ آناهیتا حدادی


15. گونه‌ای شنبلیلة معطر به نام Trigonella caerulea از استان اردبیل

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 82-84

میکاییل بدرزاده؛ لیلی غفارزادة نمازی


16. اعداد کروموزومی پانزده گونه جنس (Plantago L. (Plantaginaceae از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 47-53

سعید محسن زاده؛ وحیده ناظری؛ سید منصور میرتاج الدینی


17. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتیپ گونه های زیرتیره Salicornioideae از تیره اسفناج در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 128-135

سید محمود غفاری؛ لیلا سیدراثی؛ حسن ابراهیم زاده؛ حسین آخانی