کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 468
1. گزارش شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-74

سارا صادقیان؛ احمد حاتمی


2. گزارش جدیدی از Asphodelus fistulosus L. از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-31

حبیب زارع؛ طیبه امینی


3. Physalis angulata L. ، گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 32-34

امین زراعتکار؛ فرخ قهرمانی نژاد


4. گونه جدید Acantholimon saadii (Plumbaginaceae) از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-5

مصطفی اسدی؛ امین زراعتکار


5. مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه انحصاریNepeta L. (نعناییان) در ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 62-66

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ سعید افشار زاده؛ حجت‌اله سعیدی


7. شمارش کروموزومی تعدادی خزه از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-70

سید محمود غفاری؛ شهلا احمدی؛ سعید شیرزادیان؛ اختر توسلی


8. اثر طول و عرض جغرافیایی بر تغییرات کمی برخی از ویژگی‌‌های آناتومیکی و مورفولوژیکی برگ گونهAlnus subcordata C. A. Mey. در جنگل‌های هیرکانی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-90

روح‌‌انگیز عباس‌عظیمی؛ عادل جلیلی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ حمید سبحانیان؛ محمد متینی زاده


9. گزارش جدید گونه Dianthus pendulus ، تیره Caryophyllaceae از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-21

کیوان صفی‌خانی؛ محمد محمودی


10. مطالعه آناتومیکی برگ گونه Ging. ex Benth. Ajuga chamaecistus از تیره نعنائیان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 152-181

فرحزا کاظمی سعید؛ زیبا جم‌زاد؛ آتوسا وزیری؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن


11. گزارش شمارش کروموزومی هفت گونه انحصاری و بومی از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 135-139

احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ بهنام حمزه


12. گونه جدیدی از بخشه Hypoglottidei سرده گون (تیره باقلاییان) از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-102

علی باقری؛ محمد محمودی؛ علی اصغر معصومی؛ فرانک آر. بلاتنر


14. گزارش شمارش کروموزومی دو گونه انحصاری نادر از جنس Tanacetum در ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 44-48

سارا صادقیان؛ احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ بهنام حمزه


15. بررسی کاریوتیپی و گزارش جدید عدد کروموزومی جنس Echinops L. از ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-55

بهناز علیجانپور؛ هجرانه عزیزی؛ سیامک مشایخی مشایخی؛ مولود علیجانپور


16. گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-43

سیدرضا صفوی


17. گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-39

مهناز حیدری ریکان؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ مصطفی اسدی


18. گزارش سه گونه جدید از گلسنگ‌های اپی‌فیت برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-60

ساره سادات کاظمی؛ ایرج مهرگان؛ یونس عصری؛ سارا سعادتمند؛ هری سیپمن


19. اهمیّت تاکسونومیک ریزریخت‌شناسی دانه گرده و بذر سرده Hesperis L. (تیره شب بوئیان)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-105

آتنا اسلامی فاروجی؛ حامد خدایاری؛ مصطفی اسدی


20. گزارش جدید گونه Ferula hindukushensis (تیره چتریان) برای فلور ایران از خراسان

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 124-129

محمدرضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


23. گونه‌‌ای جدید از جنس Onobrychis (Papilionaceae) از ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 114-119

فرنگیس قنواتی؛ حسن امیرآبادی‌زاده


24. ریخت شناسی گرده در خانواده گل مغربی در ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-27

صدیقه رحیمی؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی؛ مژده محبی صدر