کلیدواژه‌ها = phylogeny
تعداد مقالات: 9
1. گونه جدیدی از بخشه Hypoglottidei سرده گون (تیره باقلاییان) از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-102

علی باقری؛ محمد محمودی؛ علی اصغر معصومی؛ فرانک آر. بلاتنر


2. بررسی اجمالی روابط فیلوژنتیکی Bromus pumilio (Poaceae) و خویشاوندان براساس توالی‌های nrDNA ITS و trnL-F

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-10

زهرا پورمشیر؛ عاطفه امیراحمدی؛ رضا نادری


3. اعداد کروموزومی و ویژگی‌های کاریوتیپی گونه‌های انتخابی از سرده پیاز (تیره نرگسیان) بخشه والک‌ها از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 158-164

آزاده اخوان؛ حجت الله سعیدی؛ شاهین زارع؛ محمد رضا رحیمی نژاد


4. مطالعه تنوع مورفولوژیکی و فیلوژنی سیانوباکتری های 4 چشمه آب گرم در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-172

فاطمه حیدری؛ حسین ریاحی؛ مرتضی یوسف زادی؛ زینب شریعتمداری


5. شناسایی و تایید مولکولی آویشن ایرانی (Thymus persicus) بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 179-185

علی سنبلی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ زیبا بختیار؛ زیبا جم زاد


6. مطالعه فیلوژنتیکی گونه‌های ایرانی بخش Onobrychoidei از جنس گون (تیره بقولات) بر اساس داده‌های ریخت شناسی و توالی‌های ITS هسته‌ای

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 239-248

مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


7. فیلوژنی بخشه Dissitiflori از جنس گون در ایران براساس داده‌های ریخت شناختی و nrDNA ITS

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-9

رضا شیخ اکبری مهر؛ عباس سعیدی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ علی اصغر معصومی


8. فیلوژنی ملکولی جنس بید (Salicaceae) با تاکید بر گونه‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 244-253

اعظم عبداله زاده؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


9. فیلوژنی جنس سریش (Asphodelaceae) بر اساس صفات ریخت‌شناسی در منطقه فلورا ایرانیکا

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-35

کوثر نادری صفار؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ مهدی زارعی