کلیدواژه‌ها = micromorphology
تعداد مقالات: 12
1. مطالعه صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی آویشن ایرانی (Thymus persicus)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-150

زیبا بختیار؛ علی علی سنبلی؛ محمدحسین میرجلیلی


2. ریز ریخت‌شناسی کرک برخی از گونه‌های جنس Silene در ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-45

مهشید شیبانی؛ عاطفه پیرانی


3. مطالعات ریز ریخت شناسی کرک در جنس Marrubium L. ، تیره Lamiaceae در ایران و نقش عوامل محیطی بر گوناگونی آنها

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-58

مریم اهوازی؛ زیبا جم زاد؛ غلامرضا بلالی؛ حجت الله سعیدی


4. گونه Nepeta wuana گونه ای جدید از خانواده نعنا، زیر خانواده Nepetoideae زیرقبیله Nepetinae از چین

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-18

هونگ جین دونگ؛ زیبا جمزاد؛ چونلی کزیانگ


5. مورفولوژی و میکرو مورفولوژی جنس . Fraxinus L در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 188-200

منا کاوه؛ اختر توسلی؛ رحمان آزادی؛ فرشید معماریانی


6. مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های (Onosma L. (Boraginaceae در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-227

مهناز عرب عامری؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی


7. ارزش تاکسونومیک صفات مورفولوژیکی فندقه و برگ در جنس‌های Hymenocrater، Nepeta بخش Psilonepeta و Lophanthus

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 80-95

فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان


10. بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جنس (Nonea Medicus (Boraginaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-139

منیژه پاکروان فرد؛ عطیه نژاد فلاطوری؛ اختر توسلی