کلیدواژه‌ها = new record
تعداد مقالات: 126
1. Physalis angulata L. ، گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 32-34

امین زراعتکار؛ فرخ قهرمانی نژاد


2. گزارش جدید گونه Dianthus pendulus ، تیره Caryophyllaceae از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-21

کیوان صفی‌خانی؛ محمد محمودی


3. گزارش جدیدی از Asphodelus fistulosus L. از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-31

حبیب زارع؛ طیبه امینی


5. نکاتی در مورد جنس Dictyota (خانواده Dictyotaceae ، جلبک‌های قهوه‌ای) در سواحل ایرانی خلیج فارس

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-71

مهناز صادقی؛ براتعلی فاخری؛ جلوه سهرابی پور؛ عباسعلی امام جمعه؛ داوود صمصام‌پور


6. گزارش سه گونه جدید از گلسنگ‌های اپی‌فیت برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-60

ساره سادات کاظمی؛ ایرج مهرگان؛ یونس عصری؛ سارا سعادتمند؛ هری سیپمن


7. گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-39

مهناز حیدری ریکان؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ مصطفی اسدی


9. گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-43

سیدرضا صفوی


10. گزارش جدید گونه Ferula hindukushensis (تیره چتریان) برای فلور ایران از خراسان

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 124-129

محمدرضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


11. گلسنگ‌های جدید و قابل ملاحظه از نواحی نیمه‌بیابانی شمال‌شرق ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 140-144

مهرو حاجی منیری؛ هاری زیپمن


12. گزارش گراس یکساله به نام Coelachyrum brevifolium از بلوچستان ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 84-87

محمد امینی راد


13. گونه Trifolium longidentatum، گزارش جدیدی برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-9

سمیه یوسفی؛ حسین معروفی؛ حجت اله سعیدی


14. گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-27

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


15. ویژگیهای تشریحی و ریخت شناسی Salvia candidissima Vahl. ssp. candidissima (تیره نعنا)، بعنوان گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 104-111

شهرام بهادری؛ علی سنبلی؛ زیبا جم زاد


16. Argemone جنسی جدید برای فلور ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-81

منصور میرتاج الدینی؛ فرزانه اکبری؛ الهام حاتمی


17. مروری بر گونه .Acer monspessulanum L در ایران؛ گزارش یک زیر گونه جدید

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-124

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ بهمن علی‌زاده


18. گزارش جدید از جنس Sprobolus ، تیره Poaceae برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 6-7

سمیه سلیمی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


19. گزارش گونه جدیدی از Asparagus ، تیره Asparagaceae برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 30-32

سید محمد مهدی حمدی


20. گزارش گونه جدیدی از جنس Vitis متعلق به تیرهVitaceae برای فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 100-102

مهری دیناروند؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنکجو؛ بهرام اندرزیان


21. Phyllanthus tenellus به عنوان گزارش جدید و گونه بومی شده از غرب مازندران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-132

حبیب زارع؛ طیبه امینی اشکوری؛ مهرآسا زارع


22. گزارش گونه‌ جدید وترکیب جدید از جنس .Carex L از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 86-90

محمد امینی راد


23. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


24. گزارش .Potamogeton friesii Rupr به عنوان گونه ی جدیدی برای فلور ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-42

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


25. گزارش جدید گونه Primula fedtschenkoi از تیره پامچال برای ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-12

محمد رضا جوهرچی؛ ملیحه نجاتی عدالتیان