نویسنده = علی اصغر معصومی
تعداد مقالات: 18
1. مطالعاتی درباره جنس گون (Astragalus) از بخش Alopecuroidei در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-44

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر مبارکه


2. مطالعاتی در باره جنس گون (Astragalus) بخش Xiphidium در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-50

احمد قهرمان؛ علی اصغر معصومی؛ منیژه پاکروان


3. یک گونه جدید منحصر به فرد از جنس گون در کرمانشاه، ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 59-61

علی اصغر معصومی؛ بهنام حمزه


4. گونه جدید گون از بخش Caprini از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 203-205

علی اصغر معصومی؛ دیتریش پودلش


5. یادداشتهای مهم درباره زیر‌جنس Tragacantha از جنس Astragalus از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 309-326

علی اصغر معصومی


6. بررسی ترکیبات ازت‌دار سمی در گون‌های کرک دوشاخه ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 213-222

حسن ابراهیم زاده؛ وحید نیکنام؛ علی اصغر معصومی


7. گونه‌های جالب دیگری از جنس Astragalus بخش Hymenostegis در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 35-41

علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمان نژاد


8. بررسی ترکیبات ازت‌دار سمی در گون‌های کرک ساده ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 63-80

حسن ابراهیم زاده؛ وحید نیکنام؛ علی اصغر معصومی


9. بررسی سیتوتاگزونومی برخی گونه‌های تیره شب بو از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 193-206

احمدرضا خسروی؛ علی اصغر معصومی


10. مروری بر بخش Leucocercis از جنس Astragalus در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 239-248

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر


11. یافته‌های جدید درباره جنس گون در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 221-226

علی اصغر معصومی


12. گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس گون Astragalus از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 235-238

مسعود رنجبر؛ علی اصغر معصومی


13. گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 257-259

منیژه پاکروان؛ یاسمین ناصح؛ علی اصغر معصومی


14. گونه‌ها و اطلاعات جدیدی از جنس گون (Astragalus) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 197-214

علی اصغر معصومی


15. دو گونه جدید از جنس گون(Astragalus) از ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 251-254

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر مبارکه


16. مطالعه جغرافیایی جنس گون در ایران (قسمت اول پراکندگی)

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 1-136

علی اصغر معصومی


17. تعدادی گونه جدید از جنس Astragalus بخش Malacothrix از ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 9-15

علی اصغر معصومی