مطالعاتی درباره جنس گون (Astragalus) از بخش Alopecuroidei در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخش Alopecuroidei DC. از گون‌های ایران مطالعه می‌شود. در این مطالعه گونه‌های:
A. zarjabadensis ، A. arasbaranensis، A. latianicus ، A. maabudii، A. sarzehensis، A. ovalifoliolatus به عنوان گونه‌های جدید نامگذاری و شرح داده می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها