کلیدواژه‌ها = Khorasan
تعداد مقالات: 4
1. گزارش جدیدی از گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 152-154

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی


2. گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-46

سیدمحمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی


3. دو گونه جدید از جنس کوزینیا از تیره گل آفتابگران در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 6-9

مصطفی اسدی


4. گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 189-192

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی؛ محمد رضا جوهرچی