کلیدواژه‌ها = Apiaceae
تعداد مقالات: 7
3. بررسی ساختمان سیستم ترشحی تعدادی از گیاهان دارویی انحصاری خانواده چتریان از کشور ازبکستان

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 52-65

دیلوار تولیبدژونوا خامراوا؛ ناتالیا یورونا بشکو؛ آکیدا تیلاونا عبدولااو؛ واسیلا کویسینونا شاریپوا


4. شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


5. گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 112-120

ولی اله مظفریان


6. مطالعه دانه گرده جنس Tetrataenium در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 44-46

مرتضی یوسف زادی؛ دینا عزیزیان؛ علی علی سنبلی؛ احمد رضا محرابیان


7. مطالعه دانه گرده جنس .Diplotaenia Boiss در ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 35-40

دینا عزیزیان؛ مرتضی یوسف زادی؛ فرشته افتخار؛ مسعود علیها