کلیدواژه‌ها = CYANOPHYTA
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه فلوریستیکی جلبکهای سبز آبی سه چشمه آب گرم در استان هرمزگان

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 240-247

میترا آرمان؛ حسین ریاحی؛ مرتضی یوسف زادی؛ علی سنبلی


3. گزارش جدید گونه Microchaete goeppertiana Kirchner از سیانوفیتای نوستوکال برای فلور جلبکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 112-118

الهام جعفری؛ شادمان شکروی؛ ندا سلطانی


4. Hapalosiphon fontinalis (C. Agardh) Bornet گزارش یک گونه جدید از سیانوفیتای راسته Stiginematales برای فلور جلبکی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 257-262

شادمان شکروی؛ رقیه سیاه بالایی؛ سارا جرجانی؛ ندا سلطانی


5. معرفی 13 گونه جدید جلبکهای خاکزی از شالیزارهای استان گلستان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 314-319

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی؛ شکوه نکوئی