کلیدواژه‌ها = Calligonum
تعداد مقالات: 4
1. گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-85

حسن امیرآبادی‌زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ علی‌اصغر معصومی


2. مروری بر جنس اسنکبیل (Calligonum) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-54

علی اصغر معصومی


3. گونه جدیدی از جنس .Calligonum L در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 153-153

علی اصغر معصومی؛ حسین بتولی


4. آنالیز کلادیستیک ریخت‌شناسی جنسهای Calligonum و Pteropyrum از تیره Polygonaceae

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 117-125

شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ سولماز توکلی؛ علی‌اصغر معصومی