کلیدواژه‌ها = Hedysareae
تعداد مقالات: 5
1. گزارش یک گونه جالب و جدید از (Hedysarum L. (Hedysareae- Fabaceae از شمال غرب ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-31

عاطفه امیراحمدی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ مژگان لارتی


2. گزارش‌های جدید از قبیله هدی زاره (خانواده بقولات) از ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-68

حسن امیرآبادی زاده


3. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Afghanicae از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-50

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر


4. فیلوژنی مولکولی قبیله Hedysareae با تأکید ویژه بر جنس Onobrychis بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 64-74

سمیه آهنگریان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


5. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Heliobrychis از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 53-56

حسن امیر آبادی زاده؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر