کلیدواژه‌ها = Carex
تعداد مقالات: 5
1. گزارش گونه‌ جدید وترکیب جدید از جنس .Carex L از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 86-90

محمد امینی راد


2. Carex humilis گزارشی جدید از مناطق کوهستانی مرتفع گیلان، شمال ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-83

حمید قلی زاده؛ علیرضا نقی نژاد؛ محمد امینی راد؛ حسن زارع مایوان


3. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 49-53

محمد امینی راد


4. گزارش دو گونه جدید از تیرهCyperaceae برای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 31-34

محمد امینی راد


5. ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 261-270

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه؛ یونس عصری؛ جی‌ هودگسون؛ ک‌ تامپسون؛ اس شاو