کلیدواژه‌ها = Fumaria
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 294-301

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم‌زاده آرایی؛ پریناز قادم؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدائی


2. ریخت شناسی دانه گرده در جنسL. Fumaria (Papaveraceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 98-104

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم زاده آرائی؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدایی


3. نکاتی در مورد جنسهای Dionysia ، ‍Corydalis، Fumaria در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 303-308

ماگنوس لیدن