کلیدواژه‌ها = Rosaceae
تعداد مقالات: 11
1. گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 112-120

ولی اله مظفریان


2. مطا لعه ریز ریخت شناسی و ریخت شناسی سرده Geum در ایران و اهمیت کاربرد آنها در تاکزونومی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-117

مرضیه بیگم فقیر؛ مریم آرمودیان مقدم؛ ربابه شاهی شوان


4. مطالعه دانه گرده جنس Rosa L. (Rosaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 284-293

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


5. Cerasus paradoxa از تیره Rosaceae، گونه جدید از ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 220-223

محمد مهدی دهشیری؛ ولی ا... مظفریان؛ مسعود احمدی


6. مطالعات تشریحی جنس شیرخشت در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 96-104

نعمت الله راعی نیاکی؛ فریده عطار؛ حسین معروفی


7. گزارش گونه Pyrus pashia از خانواده گل سرخ به عنوان گونه جدیدی برای فلور ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 72-75

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ محمدرضا جوهرچی


8. مطالعات تشریحی در جنس گلابی (Pyrus) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 132-142

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ حسین معروفی


9. تشریح برگچه و محور برگ در گونه های ایرانی جنس گلسرخ به عنوان ابزاری تاکسونومیکی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 156-164

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


10. گزارش جدید گونه (Duchesnea indica (Rosaceae از ایران، غربی‌ترین حد انتشار گونه در آسیا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 93-94

حبیب زارع؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ طیبه امینی


11. دو گونه جدید از تیره‌های گل سرخ و گل گاوزبان از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 181-186

محبوبه خاتم ساز