نویسنده = شاهرخ کاظم پور اصالو
تعداد مقالات: 3
1. گروه بندی جدید تحت جنس در گون (Astragalus)

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 88-100

علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ آرش ستوده


2. فیلوژنی بخشه Dissitiflori از جنس گون در ایران براساس داده‌های ریخت شناختی و nrDNA ITS

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-9

رضا شیخ اکبری مهر؛ عباس سعیدی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ علی اصغر معصومی


3. ریخت شناسی دانه‌گرده در گونه‌های جنس (Echiochilon (Boraginaceae در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 247-250

شاهرخ کاظم پور اصالو؛ محبوبه خاتم‌ساز