گروه بندی جدید تحت جنس در گون (Astragalus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی گیاهی

3 دانشگاه پاول ساباتیه، تولوز، فرانسه

چکیده

بر اساس کارهای ملکولی انجام شده با استفاده از ITS هفت گروه از بخش‌های جنس گون تفکیک شده است که هر یک با شماره‌های خود بر روی درخت فیلوژنی مطابقت دارند. برای هر گروه نام بخش‌ها به همراه کلید شناسایی بخش‌ها با استفاده از صفات مورفولوژی برای جدا سازی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NEW INFRAGENERIC GROUPING OF ASTRAGALUS (FABACEAE)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Maassoumi 1
  • Shahrokh Kazempour Osaloo 2
  • Arash Sotoodeh 3
1 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), P. O. Box 13186-116, Iran.
2 Department of Plant Biology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran 14115-154, Iran.
3 EDB, Bat. IV-R1, Route de Narbonne, Université Paul Sabatier, Toulouse, France.
چکیده [English]

This work is an updated phylogenetic study on the huge genus Astragalus using nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer (ITS) data. Seven groups, each encompassing several sections, corresponding to the same number of clades appeared, were recognized in the phylogenetic tree. A short description for each group along with the name of appropriate sections as well as a diagnostic key regarding new reliable morphological characters for these groups is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrageneric classification
  • Phylogenetic analysis
  • Bayesian inference
  • Astragalus
Abdel-Samad, F., Baumel, A., Juin, M., Pavon, D., Siljak-Yakovlev, S., Médail, F., Kharrat, M. B. D. 2014: Phylogenetic diversity and genome sizes of Astragalus (Fabaceae) in the Lebanon biogeographical crossroad. Plant Syst. Evol. 300, 819–830.
Bagheri, A. 2015: Taxonomy and Molecular phylogeny of Astragalus L. sect. Hymenostegis Ph. D thesis, unpublished, (in Persia).
Barneby, R. 1964: Atlas of North American Astragalus. Memoirs of the New York Botanical Garden 13: 1–1188.
Boissier, E. 1872: Flora Orientalis, vol. 2. -Geneva, Basel
Bunge, A. 1868: Generis Astragali species Gerontogeae. Pars prior, claves diagnosticae. Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint Pétersbourg, Septièmesérie 11: 1–140.
Bunge, A. 1869: Generis Astragali species Gerontogeae. Pars altera, Specierum enumeration. Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint Pétersbourg, Septième série 15: 1–245.
Darzi, R. 2014: Molecular phylogeny of Astragalus sect. Macrophyllium (Fabaceae) based on nrDNA ITS and cpDNA epl32-trnL (UAG) sequence data, Msc. Thesis, unpublished, (in Persia).
Dastpak A., Kazempour Osaloo S., Maassoumi A. A., Amirahmadi A. 2013: Phylogenetic analysis of Astragalus sect. Ammodendron based on nrDNA ITS and two cpDNAs, psbA-trnH and trnT-trnY sequences. Biochem SystEcol 50: 459–466.
Ghalenoyi, S. 2013: Molecular phylogeny of Astragalus sect. Acanthophace (Fabaceae) based on nrDNA ITS and cpDNA epl32-trnL (UAG) sequence data, Msc. Thesis, unpublished, (in Persia).
Ghorbani, M. 2012: Molecular phylogeny of Astragalus sect. Onobrychoidei, and Hololeuce, Ph. D. thesis, unpublished (in Persian).
Hall T. 2004: Bioedit, ver. 5. 06.
Heidari, B. 2014: Molecular phylogeny of Astragalus sect. Leucocercis (Fabaceae) based on nrDNA ITS and cpDNA epl32-trnL (UAG) sequence data, Msc. Thesis, unpublished, (in Persia).
Javanmardi, F., Kazempour Osaloo, S., Maassoumi, A. A., Nejadsattari, T. 2012: Molecular Phylogeny of Astragalus sec. Alopcoroidei (Fabaceae) and its allies based on nrDNA ITS and three cpDNAs, matK, trnT-trnY and trnH-psbA sequences. Biochem Syst Ecol 45: 171–178.
Kang & al. 2003: A Preliminary phylogenetic study of the subgenus Pogonophace (Astragalus) in China based on ITS sequence data. Acta Bot Sinica45: 140-145
Kazempour Osaloo S., Maassoumi A. A., Murakami N. 2003: Molecular systematics of the genus Astragalus L. (Fabaceae): phylogenetic analyses of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacers and chloroplast gene ndhF sequences. Plant SystEvol 242: 1–32.
Kazempour Osaloo S., Maassoumi A. A., Murakami N. 2005: Molecular systematics of the Old World Astragalus (Fabaceae) as inferred from nrDNA ITS sequence data. Brittonia 57: 367–381.
Kumar, S., Sane, P. V. 2003: Legumes of South Asia, A checklist, 535 pp.
Lock, G. M. 1991: Checklist, Legumes of West Asia, 263 pp.
Maassoumi, A. A. 1998: Astragalus in the Old World., Tehran, Iran: Research Institute of Forests and Rangeland., 617 pp.
Maassoumi, A. A. 2003: Flora of Iran, Papilionaceae (Astragalus I), no. 43. Tehran, Iran: Research Institute of Forests and Rangeland., 386 pp.
Naderi, Kazempour Osaloo, Maassoumi, A. A and Zarre, Sh. 2014: Molecular phylogeny of Astragalus section Anthylloidei (Fabaceae) inferred from nrDNA ITS and plastid rpl32-trnL (UAG) sequence data, Turk. J. Bot. 38: 637–652.
Nylander 2004: MrModeltest v2. Program distributed by the author. Evolutionary Biology Centre, Uppsala University
Podlech, D. & Zarre, Sh. with collaboration of M. Ekici, Ankara, A. A. Maaassoumi, Tehran and A. Sytin, St. Petersburg. 2013: A taxonomic Revision of the genus Astragalus in the Old World. 2439 pp.
Podlech, D. 1982: Neue Aspekte zur Evolution und Gliederung der Gattung Astragalus L. -Mitt. Bot. Staatss. München 18: 359–378
Podlech, D. 1988: Revision von Astragalus L. Sect. Caprini DC. Mitt. Bot. Staatss. München 25: 924 pp.
Podlech, D. 1999: Flora Iranica no. 174, vol. 1: 1–350.
Podlech, D. Zarre, Sh & Maassoumi, A. A. 2001: Flora Iranica no. 175, vol. 2.: 1–197.
Podlech, D., A. A. Maassoumi, A. A. & Zarre, Sh. 2012: Flora Iranica no. 179: vol. 5: 1–312
Podlech, D., Zarre, Sh., Maassoumi, A. A., Sytin, A. & Ekici, M. 2010: Flora Iranica no. 178: vol. 4: 1–430 (Text); 1–375 (Tables).
Posada and Buckley 2004: Model selection and model averaging in phylognetics: advantages of Akaike information criterion and Bayesian approaches over likelihood ratio tests. Syst Biol 53: 793–808
Rambaut and Drummond 2007: TRACER version 1. 5. Available: http: //beast. bio. ed. ac. uk/Tracer. Accessed 05 Mar 2012.
Rezaee Chamani, K. 2014: Molecular phylogeny of Astragalus sect. Acanthophace (Fabaceae) based on nrDNA ITS, Msc. Thesis, unpublished, (in Persia).
Riahi, M, Sh. Zarre, A. A. Maassoumi, Sh. Kazempour & M. F. Woiciechowski 2011: -Towardsa phylogeny for A. sect. Caprini (Fabaceae) and its allied based on nuclear and Plastid DNA sequences. Pl. Syst. and Evolution, March 2011.
Ronquist, F., Teslenko M., van der Mark P., Ayres D. L., Darling A., Höhna S., Larget B., Liu L., Suchard, M. A., Huelsenbeck JP. 2012: MrBayes 3. 2: Efficient Bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. Syst Biol61: 539–542
Rydberg, P. 1943: Plants of southern California and adjacent Mexico. Quarterly Bulletin of the Alpine, Garden Society 52, 11: 65–76.
Rydberg, P. 1929: Astragalaneae. Pp. 251–462. In: North American Flora. 24: parts 5, 6, and 7.
Sheikh Akbari Mehr, R. A. Saidi, Sh. Kazempour Osaloo & A. A. Maassoumi 2012: Phylogeny of Astragalus section Dissitiflori based on nrDNA ITS and morphological data in iran. iran. j. bot. 18 (1): 1-9.
Sheikh Akbari, R. 2012: Molecular phylogeny of Astragalus sect. Ornithopodium and Dissitiflori, PhD thesis, unpublished (in Persian).
Wojciechowski, MF. 2005: Astragalus (Fabaceae): Amolecular phylogeneticperspective, Brittonia. 57: 382–396.
Wojciechowski MF, Sanderson MJ, Hu JM 1999: Evidence on the monophyly of Astragalus (Fabaceae) and its major subgroupsbased on nuclear ribosomal DNA ITS and chloroplast DNA trnL intron data. Syst Bot 24: 409–437. doi: 10. 2307/2419698
Yakovlev, G. P., Sytin, A. K., Roskov, Yu. R. 1996: Legumes of Northern Eurasia, a checklist. 724 pp.
Zarre, Sh., Maassoumi, A. A., Podlech, D. 2008: Flora Iranica no. 177: vol. 3: 1–124
Zhang and Podlech, D. 2006: Revision of the genus Phyllolobium Fisch. (Leguminosae-Papilionoideae). Feddes Repert. 117: 41–64