نویسنده = علی‌اصغر معصومی
تعداد مقالات: 10
2. تکامل صفات Astragalus بخشه Incani DC. (تیره باقلائیان) بر اساس نشانگرهای هسته‌ای و کلروپلاستی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-61

الهام امینی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ فاطمه نصرالهی؛ علی‌اصغر معصومی


3. تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

علی‌اصغر معصومی


4. گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-85

حسن امیرآبادی‌زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ علی‌اصغر معصومی


5. یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 20-23

سمیه اکرمی؛ ولی‌اله مظفریان؛ علی‌اصغر معصومی؛ طاهر نژادستاری


6. دو گونه جدید گون از بخش Astragalus sect. Ammodendron Bge. از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-224

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ علی‌اصغر معصومی


7. آنالیز کلادیستیک ریخت‌شناسی جنسهای Calligonum و Pteropyrum از تیره Polygonaceae

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 117-125

شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ سولماز توکلی؛ علی‌اصغر معصومی


8. گونه‌های جالب توجه از جنس گون از بخش Caprini از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 121-125

علی‌اصغر معصومی


9. گونه‌های جدید و جالب توجه از جنس گون در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 69-70

علی‌اصغر معصومی؛ سیدمحمد علی وکیلی شهربابکی


10. یک گونه جدید منفک گون از بخش Caprini از خراسان

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 63-64

علی‌اصغر معصومی؛ حکمت صفوی؛ یاسمن ناصح