یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استاد پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 دانشیار / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پوشش گیاهی مناطق زنوزق و کوه کمر از توابع شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی (شمال غرب ایران) در طی سالهای 1387 تا 1389 جمع آوری و به دقت مطالعه شد. از میان نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده Hedysarum marandense Mozaffarian, Akrami & Maassoumi(Fabaceae) به عنوان گونه جدید و Anemone narcissiflora L. subsp. willdenowii (Boiss.) Davis (Ranunculaceae) به عنوان گزارش جدید شناسایی شدند که برای اولین بار از ایران معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها


Davis, P. H., Coode, M. J. E. & Cullen, J. 1965: Anemone in Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol.1:134-138. -Edinburgh.

Fedtschenko, B. 1972: Hedysarum in Flora of the U.S.S.R vol. 13:199-243.-Translated from Russian, by Scientific Translations Jerusalem.

Hedge, I. C. 1970: Hedysarum L. in P. H. Davis Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol.3: 549-560. -Edinburgh.

Rechinger, K. H. 1984: Hedysarum in K. H. Rechinger Flora Irancia no. 157: 336-386. -Graz.

Rechinger, K. H. & Riedl, H. 1992: Anemone in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 171: 213-227. -Graz.