نویسنده = طیبه امینی
تعداد مقالات: 10
1. گزارش جدیدی از Asphodelus fistulosus L. از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-31

حبیب زارع؛ طیبه امینی


2. مروری بر گونه .Acer monspessulanum L در ایران؛ گزارش یک زیر گونه جدید

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-124

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ بهمن علی‌زاده


3. گزارش گونه (Petasites albus (Asteraceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 176-178

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ مسلم اکبری‌نیا


4. گزارش یک گونه جدید و کلید شناسایی گونه‌های جنس L. Oxalis در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 196-198

منصوره خداشناس؛ طیبه امینی


5. مروری بر جنس توسکا در ایران، گزارش‌ها و گونه‌های جدید

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 10-21

حبیب زارع؛ طیبه امینی


6. زیر گونه جدیدی با نام (Persicaria lapatifolia subsp. nodosa (Polygonaceae برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-257

ثمانه مسافری؛ مریم کشاورزی؛ طیبه امینی


7. گزارش جدید گونه (Duchesnea indica (Rosaceae از ایران، غربی‌ترین حد انتشار گونه در آسیا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 93-94

حبیب زارع؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ طیبه امینی


8. گونه جدید بارانک (Sorbus tiliaefolia ) از شمال ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 147-151

حبیب زارع،؛ طیبه امینی؛ مصطفی اسدی


9. گزارشی از گونه دیگر Oenothera به نام O. sinuata در ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 41-43

طیبه امینی؛ حبیب زارع


10. گونه Sida rhombifolia به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 55-57

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ منیژه پاکروان