نویسنده = احمدرضا خسروی
تعداد مقالات: 4
1. الگوی پراکندگی گونه هایC3 وC4 از تیره اسفناج در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-276

الهام حاتمی؛ احمد رضا خسروی


2. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


3. گونه Aethionema sabzevaricum( Brassicaceae)، گونه ای جدید از ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 119-124

احمد رضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


4. الگوی پراکندگی تیره باقلائیان (به جز جنس گون) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 303-313

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی