تعیین تنوع زیستی و اکولوژیکی فلور مرتع گادون از منطقه سوابی، استان خیبرپختونخوا، پاکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کالج دولتی لاهور پاکستان

2 آزمایشگاه اکولوژی گیاهی، دپارتمان گیاهشناسی دانشگاه پیشاور پاکستان

چکیده

این مطالعه برای بررسی تنوع زیستی و مشخصات اکولوژیکی تپه‌های گادون در منطقه سوابی پاکستان در طی سالهای 2009 تا 2010 انجام شده است. این منطقه تحت تأثیر فشارهای زیستی بدلیل از بین رفتن جنگلها و چرای بیش از حد می‌باشد. پوشش گیاهی منطقه دامنه وسیعی از اشکال زیستی از انواع چمن‌ها تا درخت بلند را در بر می‌گیرد. 260 گونه گیاهی متعلق به 211 جنس و 90 خانواده شناسایی گردیدند. هفتاد و هفت خانواده از دو لپه‌ای‌ها، 7 خانواده از تک لپه‌ای‌ها، 4 خانواده از سرخس‌ها و دو خانواده از بازدانگان شناسایی شدند. خانواده‌های آفتابگردان و گندمیان دارای بیشترین گونه می‌باشند. چهل و پنج گونه درختی همراه با 30 گونه درختچه‌ای و 185 گونه علفی در طی دوره مطالعه ثبت گردیدند. گونه‌های Viscum album و Korthalesella opunitia، از انواع دار رست  و Cuscuta reflexa تنها گیاه انگل در این منطقه حضور دارند و گیاهان یکساله ودرختان بلند فراوان‌ترین فرم رویشی را تشکل می‌دهند. و بعد از اینها گونه های درختچه‌ای کوتاه قرار می‌گیرند. گیاهان برگ ریز دارای اکثریت بودند و بعد از آنها گیاهان با برگهای باریک و بلند قرار دارند.

کلیدواژه‌ها