گزارش دو گونه جدید از جنس های کتان و آلاله برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

2 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

گونه‌هایLinum punctatum subsp. kurdicum  و Ranunculus damascenus برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. گونه Linum punctatum subsp. kurdicum  از مناطق مرتفع  واقع در خوی و پیرانشهر از آذربایجان جمع آوری شده گونه فوق در فلور ترکیه تحت نام Linum pycnophyllum subsp. kurdicum از وان ترکیه گزارش شده است. گونه Ranunculus damascenus از منطقه بانه واقع در استان کردستان و هم مرز با کشور عراق جمع آوری شده است.

کلیدواژه‌ها